flaga-korei-poludniowej–  współpraca z Centrum Kultury Koreańskiej Ambasady Republiki Korei
w Warszawie

–   porozumienie w sprawie wymian studenckich dla najlepszych zawodników ŁAS Łowicz z Międzynarodową Akademią Taekwondo działającą przy Uniwersytecie Kyung  Hee w Suwon w Korei Południowej

–  honorowy Ambasador Kultury Koreańskiej

–  4-krotna organizacja Dni Kultury Koreańskiej w Łowiczu