– wykształcenie wyższe, mgr nauk europejskich
– absolwent International Taekwondo Academy WTF-KHU Partnership Taekwondo Training na Kyung Hee University w Suwon (Korea Płd)
– studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego z gimnastyką korekcyjną, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, zarządzania oświatą

– 6 th Dan The World Taekwondo Chung Do Kwan Federation No 6-7113

– 4 th Dan World Taekwondo Federation Kukkikwon Seul Korea nr certyfikatu- 05233519
– 3rd Dan Interntional Taekwondo Federation Choi Jung Hwa nr certyfikatu POL-3-1000
– 2nd Dan Global Taekwon-do Federation nr certyfikatu Pol-2-22
– 3rd Dan Taekwon-do International nr certyfikatu 023/011
– 1 kyu – Polski Związek Kickboxingu.
– WTF Global Athlete Licence, WTF-114081000
– Dyplomowany Menadżer Sportu – nr dyplomu 4199/MS/2011 wydany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
– Międzynarodowy trener Taekwondo (Kyung Hee Uniwersytet, Suwon, Korea)
– Licencja sędziego pierwszej klasy Polskiej Federacji Tang Soo Do nr 18/09
– Legitymacja instruktora sportu Taekwondo wydana przez Politechnikę Opolską, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii nr 1848/2008
– Instruktor rekreacji ruchowej, specjalność Samoobrona – Wyższa Szkoła Trenerów Sportu nr 75/ir/SB/2011
– Instruktor rekreacji ruchowej, specjalność Kajakarstwo – Akademia Mistrzostwa Sportowego Rekreacji i Turystyki, nr 0345/AMS/2013
– Licencja Sailing Certificate of Achievement wydane przez International Sailing School Association nr N0294
– Legitymacja ratownika WOPR nr 1234/2013
– Zaświadczenie o posiadaniu przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy nr 1713/2013
– Ukończony kurs LCCI English for Business level 2