obrazek38– Prezes stowarzyszenia Łowicka Akademia Sportu

–  przedstawiciel w Samorządzie Województwa Łódzkiego (Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego)

–  inicjator i realizator akcji „Bezpieczna Kobieta” (5 edycji) prowadzonej w Łowiczu, Łęczycy
i Zgierzu. Akcja ta została wpisana na witrynę Prezydenta RP jako sprawdzona praktyka obywatelska

–  organizator rodzinnych pikników i turniejów kajakowych

–  organizator szkolenia jednostek mundurowych z zakresu samoobrony i taktyki interwencji

–  organizator bezpłatnych szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej podczas lokalnych imprez kulturalno -sportowych

–  popularyzator żeglarstwa i organizator rejsów żeglarskich

–  za pracę na rzecz propagowania sportu i rekreacji wyróżniony nagrodami Burmistrza Miasta Łowicza, Starosty Powiatu Łowickiego, Marszałka Województwa  Łódzkiego oraz dyplomem Burmistrza Miasta Łęczycy

–  za pracę na rzecz profilaktyki uzależnień i wspierania działań w ramach ogólnopolskiego programu Policji „Profilaktyka a Ty” wyróżniony przez Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy