ŁAS– program „Młody młodym” – spotkania z młodzieżą i zachęcanie jej do realizacji własnych pasji, do pracy nad rozwojem własnej osobowości, spotkania te realizowane są od 2006 roku w szkołach, ośrodkach kulturalnych, kościołach na terenie całej Polski

– nauczyciel dyplomowany i pedagog szkolny w Szkole Podstawowej          im. Jana Pawła II w Bednarach

– nagrody dla najzdolniejszych uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych od Marszałka Województwa, Starosty i Burmistrza